I. běh 2020 - informace k odjezdu

Věnujte prosím pozornost následujícím informacím

Odjezd - Příjezd

Z důvodu, že musíme dodržet 1 denní odstup mezi jednotlivými běhy, určený k dezinfekci tábořiště, jsme museli přistoupit k posunutí návratu z tábora z neděle na sobotu.

Odjezd - neděle 5.7.2020 ve 14:00 hod. Liberec - Na Rybníčku

Příjezd - sobota 18.7.2020 ve 14,00 hod. - Liberec - Na Rybníčku

  

Při odjezdu na tábor budeme kontrolovat a opravdu důsledně vyžadovat

1) Zdravotní posudek od lékaře vystavený v letošním roce.

2) Podepsaná bezinfekčnost, která vám byla vydána současně s přihláškou (stejný papír s posudkem od lékaře) a s vyplněným upozorněním rodičů.

3) Podepsaná bezinfekčnost, vztahující se ke COVID-19. Tato bezinfekčnost musí být také vyplněná a podepsaná v den odjezdu na tábor.

4) Dětem bude před nástupem do autobusu změřena tělesná teplota. V případě zvýšené teploty nebude dítě moci na tábor nastoupit.

5) Nedokážeme předem říct, zda dopravce bude v autobuse požadovat použití roušky, mějte prosím jednu připravenou na cestu.

Všechny uvedené dokumenty si po rozkliknutí článku můžete stáhnout.